Spring naar inhoud

Verhuisd naar leuvensepiraten.be

by

De blog van de Leuvense Piraten is definitief verhuisd naar leuvensepiraten.be. Vanaf nu wordt ppleuven.wordpress.com dus niet meer geüpdate. Gelieve uw bookmarks en dergelijke aan te passen.

Advertenties

Bedankt voor je stem, en een oproep!

We need you!

In Leuven gaven jullie ons 538 stemmen, goed voor 0,9%. In de twee districten van de provincie Vlaams-Brabant waar we met een lijst opkwamen (Leuven en Vilvoorde) kregen we in totaal 3068 stemmen, voor resp. 1,1% en 1,0%.

Bedankt hiervoor! Dit toont dat ons werk nuttig en noodzakelijk is. Aan deze uitslagen zien we dat duizenden mensen achter onze ideeën staan en ons steunen. Belangrijke onderwerpen worden door de traditionele partijen genegeerd, en de Piratenpartij biedt hier een alternatief.

Maar deze verkiezingen zijn slechts een eerste stap. We moeten verder bouwen aan de open informatiemaatschappij waar burgers echte inspraak hebben, en ons blijven verzetten tegen schendingen van onze privacy. We moeten verder groeien, en we hebben nog een hele weg af te leggen. Maar samen kunnen we deze uitdagingen aan!

Daarom deze oproep. De Leuvense ploeg heeft mensen nodig die zich willen inzetten voor de Piratenpartij. Wil je ideeën aandragen, teksten schrijven, mensen aanspreken? Wil je mee organiseren, meewerken aan onze website, sociale media beheren, discussies voeren? Wil je bij de volgende verkiezingen zelf op een lijst staan, of werk je liever achter de schermen? Elke hulp is welkom!

Verspreid deze boodschap, en bedenk wat je zelf voor de Piratenpartij kan betekenen. Kom eens met ons praten op onze Pirate Beers, elke 2de en 4de dinsdag van de maand om 20 uur in de Blauwe Schuit (Vismarkt 16, Leuven), of stuur een mailtje naar leuven@pirateparty.be.

We hopen snel van jou te horen!

De Leuvense Crew.

 

Uitslagen Verkiezingen 2012 Stemmen Percentage
Leuven 538 0,9%
— David Leben 201
— Raïssa Verdickt 85
— Fred Guldentops 97
Provinciedistrict Leuven 1279 1,1%
— Dimitri Dhuyvetter 774
Provinciedistrict Vilvoorde 1789 1,0%
— David Leben 1026

Meer dan wat kruimels voor Belgische artiesten

Opiniestuk gepubliceerd op 26/09/2012 in De Morgen en mee onderschreven door de Leuvense Piratenpartij.

Vervang de auteursrechten- vereniging door een organisatie die onze artiesten écht verdedigt. Dat vragen namens de Piratenpartij: Christophe Cop, Jo Knaepkens, Kjell Segers, Koen De Voegt, Abdelkrim Boujraf, Elise Meekers, David Leben, Jelle R.J. Debusscher, Jonas Degrave, Thomas Goorden.

Sabam komt weer maar eens in opspraak. Voor de zoveelste keer moeten we vaststellen dat ze op maffieuze wijze handelt. Jeugdhuizen, kleine horecazaken en lokale radiozenders worden afgeperst om vervolgens de buit achter gesloten deuren te verdelen aan vrijwel iedereen, behalve aan wie het eigenlijk toekomt.

Bart Tommelein vraagt zich af hoe al dat onrechtmatig vergaarde geld, de forfaitaire vergoedingen, verdeeld wordt. Van Sabam zult u het niet horen. Sta ons toe een tipje van de sluier op te lichten. Uit zeer goede bron weten we immers dat intern heel wat geld niet eenduidig toegewezen wordt aan artiesten. Dat gaat niet enkel over artiesten die niet aangesloten zijn bij Sabam, maar ook over alle gevallen waar er ambiguïteit bestaat. Heeft de dj zijn lijstje niet ingevuld? Op de hoop. Is de groepsnaam niet juist gespeld? Op de hoop. De 12 eurocent heffing per lege cd of dvd? Op de hoop. De 50 eurocent extra op USB-sticks, 3 euro op mp3-spelers (dus ook uw telefoon) en 9 tot 13 euro op alles met een harde schijf? Op de hoop. Die laatste taxen zijn trouwens een cadeau van minister Van Quickenborne.

Maar hoe wordt die enorme hoop verdeeld? Wel, daar werkt Sabam met een interne (nooit gepubliceerde) verdeelsleutel. Die wordt vaagjes gebaseerd op hitlijsten en airplay (jawel, de ‘singeltjes’) en een flink dosis interne politiek. Mocht u zich afvragen waarom sommige organisaties zich nog bezighouden met hitlijsten of waarom de radio zo veel in herhaling valt, dan weet u nu waarom: uw geld.

Alles samengeteld wordt het een ontnuchterend verhaal. Sabam ronselt jonge groepjes en auteurs om hun inningsactiviteiten te legitimeren (“voor de artiesten”). Dat legitimeert wijzigingen in de wetgeving die enorm nadelig zijn voor de algemene bevolking, onder andere de hele forfaitaire regeling. Want de aanname van Sabam is dat quasi alle muziek die u hoort ‘van hen’ is. Het overgrote deel van dat geld gaat vervolgens naar de VS, een flink deel naar een heel select clubje rechtenbedrijven in België (denk aan Live Nation, ClearChannel, Studio 100). Belgische artiesten? Die krijgen de kruimels, tenzij ze dus bij de ‘grote jongens’ zitten. Wist u trouwens dat het maar om een drieduizendtal Belgische leden gaat?

Wurgcontracten
Laat het ons maar rechtuit zeggen: Sabam veroorzaakt niets anders dan miserie. Schaf het af. Vervang het door een organisatie die onze artiesten écht vertegenwoordigt, niet een handvol rijke Amerikanen. Die ervoor zorgt dat artiesten op een eerlijke en maatschappelijk gedragen manier rechten en inkomens kunnen verwerven. Maar vooral: stop met afpersingswetten uit te vaardigen die door Sabam en co. worden gelobbyd. Daarin heeft de hele politiek boter op het hoofd.

De Piratenpartij ijvert voor een grondige hervorming van het auteursrechtensysteem. We stellen een wederzijds voordelige samenwerking tussen publiek en auteurs voor.

Non-commercieel gebruik – verjaardagsfeestjes, een persoonlijke cd, een singeltje downloaden, benefietconcerten, etc. – is doodnormaal gedrag dat uit het strafrecht gehaald moet worden. Het onderling delen van cultuur is niet fout en had nooit gecriminaliseerd mogen worden. Daarmee vermijden we ook dat vrij internetverkeer, intussen een menselijk basisrecht, afgeluisterd of afgesloten wordt.

Voor commercieel gebruik – alles waar er geld verdiend wordt dankzij auteursrechten – ijveren we voor een regeling die zo veel mogelijk in het voordeel van de auteur is. In die zin is de Piratenpartij wellicht de meest auteursvriendelijke organisatie. Concreet willen we onder andere dat auteursrechten bij de auteur blijven, waar ze horen, zodat ook de inkomsten bij de auteurs blijven. Momenteel hebben te veel artiesten niet eens beslissingsrecht over hun eigen auteursrechten. Zo verdwijnen sommige werken gewoon, omdat het gemakkelijker is erop te speculeren dan het echt uit te geven. Als auteurs van platenfirma of uitgeverij wisselen, laat ze dan ook hun auteursrechten meenemen. Zo kunnen onze artiesten eindelijk ontsnappen aan de wurgcontracten waar de rechtenindustrie zo bekend om staat. Ook het innen van rechten na de dood van de auteur is in wezen krankzinnig: wie wordt hier nog beter van behalve de copyrightlobby?

We ijveren ook voor een openbreken van de auteursrechtenmarkt, net zoals dat voor energie of internet (in een ideale wereld) gebeurt. Niet alleen zouden artiesten baat hebben bij kleinere dienstverleners die hen écht helpen bij het vinden van betaalde prestaties, ze zouden ook gemakkelijker kunnen experimenteren met nieuwe verdienmodellen zoals crowd-funding, rechtstreekse online verkoop, optredens, etc. Daarmee vloeit het geld recht van het publiek naar de auteur, zonder dat de rechtenindustrie hen kan kaalplukt. Als daarvoor een zelfverklaarde monopolist uit de vorige eeuw plaats moet ruimen, dan zij het zo.

Piratenpartij komt op in Leuven en Vlaams-Brabant

De Piratenpartij heeft lijsten ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven en de provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant voor de provinciedistricten Leuven en Vilvoorde.

De Piratenpartij beschouwt basisdemocratie als één van zijn belangrijkste strijdpunten, en promoot inspraak dan ook intern. Via de website ikwordpiraat.be kon iedereen zich kandidaat stellen, en alle lokale leden konden mee stemmen over de kandidaten en hun volgorde op de Leuvense lijst. Dit is het resultaat:
1. David Leben
2. Raïssa Verdickt
3. Fred Guldentops

David Leben (37, Leuven) werkt al sinds de oprichting in 2009 actief mee binnen de Belgische Piratenpartij. Voor Leuven ijvert hij voor minder camera’s op straat en meer transparantie van het bestuur.

Raïssa Verdickt (23, Kessel-Lo) strijdt voor meer privacy, en wil de mensen bewust maken hoeveel persoonlijke gegevens bedrijven over hen bezitten. Computers en internet moeten ten dienste staan van de mens, en niet omgekeerd.

Fred Guldentops (39, Kessel-Lo) legde vorig jaar burgemeester Tobback het vuur aan de schenen met een tussenkomst in de gemeenteraad rond de weinig democratische naamsverandering van het Fochplein. Dit initiatief werd door meer dan 1000 Leuvenaars gesteund.

Op de provinciale lijst in Leuven staat Dimitri Dhuyvetter (33, Keerbergen). Hij volgt ontwikkelingen als Europese softwarepatenten, ACTA en andere vormen van censuur op de voet. Hij komt op straat met directe actie zoals de Brusselse Cyclonudista en Kritische Massa, het Klimaatactiekamp en Occupy Leuven.

De Piratenpartij staat voor
– Basisdemocratie: meer inspraak voor burgers, onder meer door gebruik te maken van het internet
– Privacy: stoppen van de invasie van het persoonlijke leven door de overheid
– Transparantie: volledige openbaarheid van bestuur
– Beperking van de copyright- en patentenwetgeving

Vloeibare democratie

by

Directe democratie is één van de sleutelwoorden van de Piratenpartij en Liquid Democracy (vloeibare democratie) is de manier waarop we dit in de praktijk willen brengen. Het Belgische politieke bestel legitimeert zich aan de hand van haar democratisch gehalte. Tegelijk wordt dit democratisch gehalte vandaag meer dan ooit in vraag gesteld, en terecht.

Is representatieve democratie zoals die we hier kennen, het best mogelijke systeem? Om de zoveel jaar een bolletje kleuren is toch maar wat min, vindt u ook niet? Directe democratie is volgens ons niet enkel mogelijk, maar zelfs essentieel.

De Indignados en Occupy Wall Street experimenteren met volksvergaderingen als basis voor een meer democratisch besluitvormingsproces. In Zwitserland kent men op sommige plaatsen nog de Landsgemeinde. Dichter bij onze gevestigde politieke waarden wordt het referendum of de volksraadpleging naar voor geschoven om het democratisch gehalte van onze parlementaire democratie te verhogen.

Volksvergaderingen verwachten veel inzet en een zekere assertiviteit van alle deelnemers. Je moet vele uren vergaderen om tot echte besluiten te komen en voor complexere problemen is deze vorm dan ook niet echt haalbaar. Een referendum is dan weer vaak een enorme simplificatie van een bestaand probleem. Ben je vóór of tegen de brug, ben je vóór of tegen meer moskeeën. Dit soort vragen komen niet overeen met de complexiteit van de problemen die de politiek moet oplossen.

Wij zijn van mening dat volksraadplegingen een stap in de goede richting zijn, maar niet ver genoeg gaan. We leven in de 21ste eeuw, internet heeft nieuwe manieren van samenwerken mogelijk gemaakt. Crowdsourcing, waarbij men beroep doet op de kennis en kunde van een grote, diverse en geografisch verspreide groep mensen, maakt prachtige projecten mogleijk. Wikipedia, een enorme en voortdurend bijgewerkte kennisbank volledig geschreven door “leken,” is het bekendste voorbeeld hiervan.

Maar ook off-line kunnen mensen op een efficiënte en “horizontale” manier samenwerken. Een unconference, gebruik makend van Open Space Technologie of andere methoden om fysiek samen te komen en oplossingen te zoeken voor concrete vragen. Deze technieken zijn reeds toegepast bij het opzetten van transitie-initiatieven, maar ook bij het schrijven van een verkiezingsprogramma voor de Antwerpse Piratenpartij.

Online bestaan er verschillende systemen om samen te werken en tot oplossingen voor complexe problemen te komen. Liquid Feedback is speciaal hiervoor ontwikkelde software en wordt reeds gebruikt door de Duitse Piraten. Het is een systeem om online samen te werken, van het bespreken van een probleem tot een volledig uitgewerkte en door alle deelnemers gedragen oplossing.

Wat Liquid Feedback bijzonder interessant maakt is dat men bepaalde beslissingen of onderwerpen kan delegeren aan een andere gebruiker. Dit kan een politicus zijn, maar evengoed je buurman. Dit is mogelijk voor één of meerdere onderwerpen, en je stem is op elk moment terugroepbaar. Indien je dus niet geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of het gevoel hebt er te weinig over te weten, kan je de beslissing aan anderen laten. Voor verschillende thema’s kan men zijn/haar stem ook aan verschillende mensen overdragen, bv.. mensen die je als specialist over een bepaald onderwerp beschouwt.

Liquid Feedback maakt echte directe democratie mogelijk. Het wordt al gebruik bij de Duitse Pirate Party, zowel voor politieke voorstellen binnen de Berlijnse deelstaatregering als interne beslissingen op nationaal niveau. Ook de Belgische Piratenpartij heeft de Liquid Feedback-software geïnstalleerd. Beslissingen over een partijprogramma of statuten kunnen zo gezamenlijk ontwikkeld, uitgewerkt en gestemd worden.

Elke crew kan zelf beslissen hoe ze aan politiek doet, maar in Leuven willen we, moesten we verkozen worden in de gemeenteraad, ons houden aan de beslissingen genomen met Liquid Feedback. Aangezien iedereen die lid is van de Piratenpartij met Liquid Feedback mee aan politiek kan doen, zou dit eerste stap naar een echte directe en participatieve democratie zijn.

Meer lezen:

Op handtekeningenjacht met de Piraten!

Alle hens aan dek!

De Piratenpartij wil bij de verkiezingen in oktober opkomen met lijsten in de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant. We hebben 100 handtekeningen nodig van stemgerechtigde Leuvenaars, en 250 van inwoners van Vlaams-Brabant (50 per district). Wil je dat de naam van de Piratenpartij ook op jouw stembiljet staat in oktober, help ons dan met het verzamelen van de benodigde handtekeningen.

Om de ideeën van de PP uit te dragen is het belangrijk om op zoveel mogelijk lijsten op te komen. Aangezien we in Leuven met een kleine (maar gemotiveerde) crew zijn, kunnen we jou hulp hierbij zeer goed gebruiken.

Voor formulieren of om gezamenlijk op handtekingenjacht te gaan, contacteer ons op leuven@pirateparty.be. Wil je zelf handtekeningen verzamelen bij je vrienden, familie, in je buurt of om het even waar, download dan hier het formulier voor de gemeente- en voor de provincieverkiezingen en contacteer ons via mail om ons de ingevulde lijsten te bezorgen. Klik hier voor meer info.

Trossen los en behouden vaart naar de verkiezingen!

Politiek achter gesloten deuren

Enigszins geshockeerd lezen we dat het federale parlement “lekkende kamerleden” zwaar wil gaan bestraffen. Met verklaringen onder ede en dreigingen met boetes wil men verkozen parlementsleden het zwijgen opleggen.

En waarom? Omdat iemand het heeft aangedurfd te melden dat Dexia als een economisch zwaard van Damocles boven ons land hangt, met een quasi-verplichte deelname aan een kapitaalsverhoging. Te betalen met het staatsbudget, “ons geld” zoals dat populistisch wordt genoemd. Blijkbaar wordt dit soort uitermate relevante informatie als vertrouwelijk bestempeld, maar kan er iemand uitleggen waarom? Het gaat niet over een persoonlijk dossier, over spionnen of nucleaire wapens. Nee, dit zijn harde economische feiten en beslissingen die op ieder van ons onmiddellijke en dramatische gevolgen kunnen hebben. Als dit geen informatie is die het publiek hoort te weten, wat dan wel?

Beseft men dan niet dat dit dé reden is waarom quasi niemand nog politiekers vertrouwd? Hoe kan je immers iemand vertrouwen die niet bereid is je te laten observeren hoe je eigen toekomst bepaald wordt? Beseft men dan niet dat dit ook de perceptie van de pers alleen maar erger maakt? Op deze manier krijgen we immers enkel nog relevante informatie via spindoctors, anonieme en dus onverfieerbare bronnen of dankzij het wilde gokwerk van een paar journalisten.

Deze oproepen tot geheimhouding zetten de wereld op z’n kop: politici zouden in de eerste plaats verplicht moeten zijn om informatie te delen wanneer die van algemeen belang is. Als kiezers horen we minstens te weten waarover er gediscussieerd wordt, wie er beslissingen neemt en wat de impact daarvan zal zijn. En ja, tijdens het debat, niet wanneer het al lang te laat is om nog bedenkingen te maken. Dat er uitzonderingen kunnen zijn, daar kunnen we nog inkomen. Maar die redenen moeten heel aantoonbaar zijn en liefst nog getoetst door een onafhankelijke commissie. Een bezoek van de gouverneur van de Nationale Bank over een kapitaalsverhoging bij wat ondertussen een staatsbedrijf is geworden kan daar volgens ons hoegenaamd niet onder vallen. Algemeen belang betekent niet enkel “wanneer het goed uitkomt”.

Vergeten deze parlementsleden dan dat ze volksvertegenwoordigers zijn, een uitermate publiek ambt? Dat het informeren van de bevolking zowat de belangrijkste taak is die ze moeten vervullen, wellicht nog belangrijker dan het nemen van beslissingen?
Gesloten deuren leiden onvermijdelijk tot corruptie, tot persoonlijke machtspolitiek en tot wilde geruchten. De oproep tot geheimhouding kan alleen verklaard worden vanuit een wantrouwen of angst tegenover het publieke debat of een schrikwekkende hunkering naar macht. Dit soort zaken zijn de 21e eeuw niet waardig.

Thomas Goorden, Kjell Segers, Jonas Degrave en David Leben voor de Piratenpartij België

Update: Volgens CD&V-vicepremier Steven Vanackere is blijkbaar ook de aanstelling van een nieuwe topman geen te communiceren informatie. En ondertussen zijn alle vorige bestuursleden van enige schuld gekwijt.