Spring naar inhoud

Persvoorstelling en ontmoetingsmoment

Nu woensdag 25 april organiseren de crews van Mechelen, Antwerpen en Leuven een persconferentie over de aanstaande gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Wil je graag aanwezig zijn op onze persconferentie, 25 april te Mechelen? Geef dan hier even je gegevens op! Zo weten we ongeveer hoeveel mensen we mogen verwachten.

Jullie zijn daar allemaal van harte welkom en het is ook een ideaal introductiemoment voor nieuwe piraten. We bouwen op vanaf 18:00. Om 19:00 start de persconferentie. Het gaan door op de Likamboté-boot vlakbij station Mechelen-Centraal. De boot ligt aan de Colombabrug, ter hoogte van Hanswijkvaart 17.

Aan de oude rotten: breng zeker je vlaggen en T-shirts mee, aan de nieuwkomers: Arrrrr!

Advertenties

Piratenpartij Leuven tegen nog meer veiligheidscamera’s

by

De Leuvense Piratenpartij verzet zich tegen het voornemen van de stad Leuven om een vijftigtal bijkomende bewakingscamera’s te plaatsen in de binnenstad. Dit plan staat op de agenda van de gemeenteraad van 30 januari. De huidige en geplande camera’s vormen een ernstige inbreuk op de privacy van de burgers van Leuven, en de Piratenpartij is van mening dat iedereen het recht heeft zich in het openbaar te begeven zonder gefilmd te worden.

De Piratenpartij verzet zich tegen de steeds indringender controle op alle burgers. De Leuvense overheid toont zich de laatste jaren steeds meer als een Big Brother, en de Piratenpartij stelt dat burgers geen criminelen zijn en vrij moeten zijn van het alziend oog van de politie.

De lokale politie van Leuven zegt dat het plaatsen van bijkomende camera’s nodig is voor de veiligheid. Nochtans is de effectiviteit van bewakingscamera’s om de veiligheid te verhogen zeer twijfelachtig. Een recente studie omtrent het gebruik van bewakingscamera’s door de NMBS toonde aan dat ze slechts een zeer beperkte invloed hebben op de criminaliteit [1]. Waarom zou dit in Leuven anders zijn?

Het recht op privacy is een basisrecht, elke inbreuk hierop moet dus grondig overwogen worden. De politie van Leuven is niet de geschikte instantie om hierover te beslissen. Net als politie elders zien zij maatregelen om mogelijk criminaliteit terug te dringen als veel belangrijker dan het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. De Leuvense Piratenpartij stelt dat een burger zich ook veilig moet voelen op het gebied van privacy.

Dimitri Dhuyvetter van de Leuvense Piratenpartij: “Als inwoner van Leuven heb ik mij nog nooit onveilig gevoeld in de stad. Waar ik me wel ongemakkelijk bij voel is dat ik, als ik bijvoorbeeld over de Oude Markt wandel, gefilmd word. Ergens achter een monitor zit iemand mij te bespieden, alsof ik een potentiële crimineel ben.”

Het standpunt van de Piratenpartij betreffende privacy: “Wij zijn van mening dat het recht op privacy een fundamentele menselijke noodzaak is. Daarom zijn onkritische inbreuken in de persoonlijke levenssfeer door de overheid onaanvaardbaar. Het uitgangspunt moet zijn dat privacy wordt gegarandeerd aan elk individu niet onder verdenking van een misdrijf.”

Het programma van de Belgische Piratenpartij: http://nl.pirateparty.be/content/programma
Info betreffende de Leuvense Piratenpartij:http://www.pirateparty.be/wiki/index.php/Crew_Leuven
[1] NMBS-camera’s hebben beperkte impact op criminaliteit:http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111124_099

Piratenpartij Leuven